Με τη στάση ζωής του ως Άνθρωπος και Πολιτικός έδειξε το δρόμο. 

Με το θάνατό του, τον ΑΝΟΙΞΕ. 

Τώρα κανείς μας πλέον δεν έχει δικαιολογία. Αν συνεχίσουμε να παραστρατούμε, η ευθύνη θα είναι όλη δική μας. 

Ο Γλαύκος Κληρίδης, και με τη ζωή του και με το θάνατό του, έκανε ό,τι μπορούσε. 

Υπήρξε ο μοναδικός πολιτικός του τόπου που δεν έγινε “κάποιος” μέσω της πολιτικής, αντίθετα, η